Om Danmark Spiser Sammen

Med store og små spisearrangementer over hele landet ønsker vi at gøre det lettere at møde nye mennesker og at invitere til samvær og fællesskab. Vi vil sætte fokus på ensomhed ved at bringe mennesker sammen, der ikke normalt mødes. Målet er at komme ud i enhver krog af Danmark – på tværs af generationer og kulturer. 

 

Danmark Spiser Sammen gennemføres i samarbejde med K-Salat og Frisko
 

Danmark Spiser Sammen strækker sig over hele året med to nedslag i uge 17 og uge 45. Formålet er at få os alle til at kigge op og række ud. Og at få de mange initiativer til at vokse og sprede sig. Så man som enkeltperson bliver hjulpet på vej til at række ud og invitere naboen, den fremmede, forældregruppen eller fodboldklubben til en øl, en kop kaffe, en pizza eller måske en middag.

Om Folkebevægelsen mod Ensomhed

Omkring 350.000 mennesker føler sig ofte ensomme. Folkebevægelsen mod Ensomheds vision er at ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed. Over 80 organisationer arbejder sammen om denne vision, og en del af indsatsen er den store landsdækkende begivenhed ”Danmark spiser sammen” som løb af stablen første gang i uge 17, 2016. Du kan se hvem der er med i folkebevægelsen her. Du kan også følge vores march mod ensomhed her

Mennesker skal bringes sammen

Kernen er, at måltider og fællesspisning skaber fællesskaber, som bringer mennesker sammen, der ikke normalt mødes. Målet er også, at vi alle skal blive bedre til at invitere andre indenfor – men også til at selv at sige ja tak til invitationer til at deltage i nye fællesskaber.

Kontaktpersoner for Folkebevægelsen mod Ensomhed

Majken Lundberg
29747847
Email: folkebevaegelsen@modensomhed.dk
Folkebevægelsen mod Ensomhed

Ea Skibsted Nielsen
3525 9200
Email: easni@rodekors.dk
Røde Kors

Lluis Armangué
2939 9967
Email: CL3D@suf.kk.dk
Københavns Kommune Sundhed og Omsorg

Lars Linderholm
2074 4470
Email: ll@aeldresagen.dk
Ældre Sagen

Christina Vigel Mischorr-Boch
2364 0211
Email: chmis@esbjergkommune.dk
Esbjerg Kommune, Sundhed og Omsorg

Heidi Krumhardt Mortensen
45273020
Email: hkm@maryfonden.dk
Mary Fonden

Anne Sofie Bæk-Sørensen
51882249
Email: annesbs@hjerteforeningen.dk
Hjerteforeningen

Vi er med I FolkebevÆgelsen

Folkebevægelsen mod Ensomheds vision er, at ingen i Danmark skal rammes af alvorlig ensomhed. Over 80 organisationer arbejder sammen om denne vision. En del af indsatsen er den store landsdækkende begivenhed “Danmark spiser sammen”, som første gang løb af stablen i 2016. Støt os og deltag i de mange arrangementer.

ABC for mental sundhed
Alzheimer foreningen
Ballerup Kommune
BL - Danmarks Almene Boliger
Boblberg.dk
Center for Sund Aldring
Danske Døves Landsforbund
Danske Ældreråd
Dansk Friskoleforening
Det Social Netværk
DGI
Drys Ind
Eden Denmark
Efterskoleforeningen
Elder Learn
Ensommes Gamles Værn
Esbjerg Kommune
FOF Aarhus
Folkebevægelsen mod Ensomhed
Fonden for Socialt Ansvar
Fora
Friefagskoler.dk
Frivillig Centre og Selvhjælp Danmark
Frivilligrådet
Furesø Kommune
fødevareBanken
GoMore
headspace
Hjerteforeningen
House of Corr
Højskolerne
Jysk børneforsorg
Jyske Bank
KAB
Kanten
KFUM og KFUK
KFUM Spejderne
KFUMs sociale arbejde
Kirkens Integrationstjeneste
Kirkens Korshær
Kolding Kommune
Kom videre mand
Kræftens Bekæmpelse
Kulturhusene
Københavns Kommune
Kødbyens Mad og Marked
Køge Kommune
Landbrug & Fødevarer
Landsforeningen for Førtidspensionister
LEV
Livshistorier
Madkulturen
Madvognen
Marselisborg
Mary Fonden
Meyers Madhus
Mine venner
Mit Kvarter i Aalborg Midtby
Muhabet
Muskelsvindfonden
Nyborg Kommune
PIO - Mental Sundhed Odense
Projekt Ensom Okay
Projekt Netværksfamilietilbud
Pårørende i Danmark
Roskilde Stift Diakoniudvalg
Røde Kors
Rødovre Kommune
Skralde Caféen
Smilet
Snak
Sofiegaarden Plejecenter
Startlinien
Taste Please
Tune Nyborg Kommunikation
Tutee a/s
uKirke
Ungdommens Røde Kors
Ungdomspræsteriet Vejle
Varde Kommune
Ventilen
WeShelter
Ældre Sagen
Aahus Kommune